Συμμετοχή στο συνέδριο Infocom World 2010

-

Ο Χρυσός Οδηγός στηρίζοντας τα επιχειρηματικά δρώμενα και τις νέες τεχνολογίες, ήταν ο Μέγας Χορηγός του συνεδρίου Info-ComWorld 2010 (19 Οκτωβρίου 2010, ξενοδοχείο Divani Caravel) και είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει τις νέες πρωτοποριακές εφαρμογές του, όπως το ΧΟ RaDar. 

Αρχείο ανά έτος

Κατηγορίες (Tags)